www.kringhartvanbrabant.nl

De orchideeënvereniging van Brabant

Verslag kringavond 27 juni 2014

Evelyne van Uden meldt dat een aantal leden zich om diverse redenen hebben afgemeld voor vanavond: vakantie, familiefeest en diploma-uitreikingen.

Vervolgens wordt er kort verslag gedaan over de correspondentie die is ontstaan via e-mail over de NOV-enquête van dit voorjaar.

Allerlei suggesties zijn de revue gepasseerd, maar er zijn nog geen concrete ideeën van aanpak bekend. De werkgroep binnen NOV zal later dit jaar van zich laten horen.

 

John Kool laat een velletje postzegels met orchideeën uit het Gerendal in Limburg zien. Ze zijn verkrijgbaar bij supermarkt Em-Té in het postagentschap, zover ons bekend.

 

Tijdens de Tilburgse Terrariumdagen zullen Ger Rommelaars en Will Tieman op 31 augustus a.s. op de beurs aanwezig zijn om onze hobby en vereniging te promoten. Voor de geïnteresseerden zijn er reductiebonnen, raamposters en folders verkrijgbaar. Ook voor onze hobby is er allerlei materiaal te koop, zoals harde boomvaren. Er zal één orchideeënkweker aanwezig zijn en er wordt een roofvogelshow gehouden.

 

Tuincentrum Groenrijk in Tilburg-Noord gaat nieuwbouw plegen en houdt uitverkoop met hoge kortingen tot 18 augustus a.s. De activiteiten van het tuincentrum zullen tot maart 2015 plaatsvinden in het voormalige tuincentrum Overvecht aan de Rugdijk in Tilburg-Noord.

 

Vanavond zijn er weer volop mooie bloeiende orchideeënsoorten meegebracht door onze leden: Bulbophyllum, Cymbidium, Encyclia, Disa, Trichopylia, paphiopedilum en Arides falcata. De bespreking van de kweekervaringen verloopt weer in gemoedelijke en amusante sfeer.

 

Onze gast van vanavond, Paul Noben, vertelt eerst over het weekeinde van 21 juni jl. waarin de Algemene Vergadering van de vijf Vlaamse orchideeënverenigingen met zo’n 300 leden werd gehouden. Daarna kondigt hij Orchilim 2015 aan dat gehouden zal worden in het paasweekeinde van 3 t/m 6 april 2015. Mogelijk organiseert onze vereniging de busexcursie naar Alden-Biezen in België. Noteert u alvast de datum?

Zijn lezing omvat de mooiste afbeeldingen van zijn reis door Ecuador. Vanwege tijdgebrek wordt Paul gevraagd in september a.s. het tweede deel te laten zien.