www.kringhartvanbrabant.nl

De orchideeënvereniging van Brabant

Verslag Kringavond 25 april 2014

De volgende personen hebben zich afgemeld voor deze bijeenkomst:

  • Els Wieland, Jan en Tonnie Stofmeel, Jan en Tonnie v d Linden, Cor en Marga Dijkmans, Kees Heijstek.
  •  
  • Een woord van welkom aan;
  • José Frijters. Ze is een tijd ziek geweest en nu weer herstellende.
  • De heer Hans Sanders, die deze avond de lezing gaat verzorgen over de orchideeën op het eiland Gotland in Zweden.
  • De heer Wil Tieman. Hij is in het verleden lid geweest van de vereniging. Hij woont vlakbij bij Ruud en daardoor toch weer aangestoken door het orchideeënvirus.
  • En natuurlijk aan alle leden.

 

Mededelingen;

  

o Zondag 27 april is de kring aanwezig op tuincentrum Avri in Dongen. De directie heeft beloofd voldoende potmateriaal van pokon ter beschikking te stellen, zodat de klanten hun meegebrachte orchideeën kunnen laten verpotten. Er is veel geadverteerd door het tuincentrum over deze activiteit en in de advertentie wordt zelfs gesproken over een vakkundig team. Dit team wordt samengesteld door Arie en Kees Heijstek en Ger.

o Bij Befort Gartenbau in Duitsland kunnen orchideeën rechtstreeks worden besteld. Deze firma is gespecialiseerd in zeldzame orchideeën uit de hele wereld, Ze zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 08161-232850. De website kunt u vinden op het volgende adres:www.befort-gartenbau.de .

 

De Nederlandse Orchideeën Vereniging (NOV) heeft alleen bestaansrecht bij de gratie van leden en de ontvangen contributie.

Helaas is het nu in de praktijk zo, dat het ledenaantal zorgelijk begint terug te lopen.

Als dit zo doorgaat kan de NOV niet meer de kwalitatief goede ondersteuning geven en informatie verstrekken aan de kringen, werkgroepen en wat nog erger is aan haar leden.

Om het tij te keren moet er dus iets gebeuren. Daarom heeft het NOV bestuur mede op indicatie van de Algemene Leden Vergadering een werkgroep benoemd.

Deze werkgroep is inmiddels van start gegaan. Bij het onderdeel ledenverlies stoppen maar juist ledenwinst behalen wil deze werkgroep graag de medewerking van de verschillende afdelingen.

Zij stellen ons daarom een aantal vragen.

1. Hoe kunnen wij de terugloop van leden kunnen stoppen

2. Wat moeten we organiseren om de leden zo enthousiast te houden dat zij lid blijven

3. Hoe kunnen wij niet NOV leden motiveren om lid te worden of om weer opnieuw lid te worden

4. Welke nieuwe activiteiten zou de NOV in samenwerking met de kringen in de toekomst moeten organiseren om de NOV blijvend aantrekkelijk te houden voor haar leden

Alle ideeën en suggesties worden graag voor 20 juni a.s. ontvangen door de werkgroep zodat zij hiermee aan de slag kunnen.

 

Op deze vragen komen verschillende suggesties.

Vraag 1

NOV aantrekkelijk maken en stoppen met de noodklok luiden. Geen slechte berichten maar positiviteit naar buiten brengen.

Vraag 2

- meer de boer op gaan, zich beter presenteren

- verslaggeving in landelijke bladen (wel erg kostbaar)

- meer samenwerking tussen moederorganisatie en plaatselijke organisatie

- betere communicatie

- open dagen organiseren

- NOV moet weer meer contacten leggen met kringen

Vraag 3

- NOV blad toegankelijk maken voor iedereen, zowel beginners als gevorderden

- Leden vragen om persoonlijke artikelen te schrijven

- Interviews met leden, zowel beginners als gevorderden

Vraag 4

- Een breder publiek er bij betrekken

- Meer pormotie

- NOV staat te ver van de kringen af en weet niet wat er binnen de plaatselijke kringen gebeurd

 

Plantenbespreking

Eveline nodigt een paar mensen uit een plant uit te kiezen en aan de eigenaar te vragen hoe de plant wordt verzorgd.

 

Onder de pauze worden weer de loten verkocht, per nummer €3,00.

 

Lezing Gotland in beelden

 Hans Sanders geeft een dialezing over orchideeën op Gotland. Het Zweedse eiland Gotland ligt in de Oostzee op ongeveer 3,5 uur varen van het vaste land. Naast het voorkomen van veel middeleeuwse dorpskerkjes met kerkelijke kunst is het eiland vooral bekend om zijn prachtige natuur. Het feit dat er veel kalkhoudende gronden zijn heeft tot gevolg dat er een grote rijkdom is aan wilde orchideeën. Hans maakt ook een paar uitstapjes naar de cultuur van het eiland.

 

Tot slot weer de loterij met deze keer een aantal mooie Phalaenopsis