www.kringhartvanbrabant.nl

De orchideeënvereniging van Brabant

 

Verslag Kringavond 25 januari 2014

   

Namens het bestuur voor iedereen een goed 2014.

   

Mededelingen:

 

 • Er hebben leden zich afgemeld, Els Wieland, op vakantie in Spanje en Hans Haven. Hij heeft een knieoperatie ondergaan. Hans krijgt een beterschapkaart.

 • N.O.V. stuurt ieder jaar een nieuwjaarskaart naar de afdelingen. Dit jaar is er weinig goeds te melden. Het ledenaantal daalt gestaag. Financieel staat de N.O.V. er niet goed voor.

 

Ze zijn op zoek naar actieve betrokken mensen. Voor het bestuur zijn 5 vacatures vacant waaronder de voorzitter en secretaris. Onderling is er weinig vertrouwen.

Er zijn toch nog 2 positieve berichten. Het tweemaandelijkse tijdschrift bestaat 75 jaar en in 2013 heeft de N.O.V. 400 exemplaren verkocht van het boekje;

Orchideeën kweken hoe doe je dat door Edzard S. Bos

 • Op 8 maart a.s. is een algemene ledenvergadering gepland in Utrecht. Hopelijk kan men hier tot een oplossing komen.

 • Ton Kemps heeft aangeboden eens kritisch naar de begroting 2014 te kijken. De afgelopen 3 jaar zijn er altijd negatieve inkomens geweest.

 

Het vermogen is gedaald van €85.000 naar €64.000. Het ledenaantal is in 2013 met 130 leden teruggelopen. 75% van de uitgaven wordt gespendeerd aan het maandblad.

Zou het blad niet teruggebracht kunnen worden naar 4 x per jaar. Misschien kan het in vereenvoudigde vorm. Het blad is vooral interessant voor de gevorderde kwekers.

De beginnelingen kunnen er weinig in vinden.

Naar aanleiding van bovenstaand gegeven komen er enkele suggesties ter verbetering;

 

 1. Zijn de kringleden wel actief in de N.O.V.

 2. Kan het blad niet op een andere manier

 3. Kan het digitaal. Wat doen we met leden die geen computer hebben

 4. Kunnen we samen werken met buurlanden

 5. Het blad moet eenvoudiger en dichter bij de mensen

 6. Kunnen advertenties de uitgaven drukken. Kanttekening: Professionele kwekers leveren niet aan particulieren en hebben daarom geen interesse in de advertentie.

 7. Contributies aanpassen aan inflatie

  De algemene ledenvergadering van 8 maart a.s., aanvang 11.00 uur te Utrecht, zal worden bezocht door Jan, Ger, Evelyne, Ruud, Antoon, Ton (onder voorbehoud).

 

 

 

Kringactiviteiten;

Zondag 16 februari;       Life & Garden te Heesch,  ingevuld door Antoon, Lenie, Evelyne

Zaterdag 22 februari;     Life & Garden te Heesch,  Ger, Arie Heystek, Evelyne

Zaterdag 15 februari;     Groenrijk te Tilburg,        Ger, Simon, Daisy en Ruud

7 december werd zoals gewoonlijk het jaar afgesloten met een eindejaarsbijeenkomst bij Tonnie en Jan van der Linden. Dank aan Tonnie en Jan, want het was voortreffelijk.

Excursie Bad Salsuflen.

Er is een bus besproken voor 30 mensen. 24 januari jl. hebben zich reeds 28 mensen opgegeven. De reis gaat dus zeker door.

 

 • 7.30 uur:   vertrek vanaf Zaal de Goede Herder

 • 11.30 uur:   aankomst Salzuflen

 • 14.30 uur:  vertrek naar Blerick

 • 17.30 uur:   restaurant de Admiraal in Blerick

 • 19.00 uur: vertrek naar Tilburg

 • ±20.30 uur:aankomst in Tilburg

 •  

  JAARVERGADERING

  Jaarverslag kring Hart van Brabant 2013

  We hebben er samen weer een goed jaar van gemaakt: het ledenaantal bleef nagenoeg gelijk, 60 leden onder wie maar liefst 15 partnerleden. Helaas ontvingen wij in november het bericht dat Ceaser Rijborz tijdens zijn vakantie in Indonesië op 86-jarige leeftijd is overleden.

   

 • De kringavonden zijn over het algemeen goed bezocht. Een enkele keer was de opkomst iets minder en voor het bestuur blijft dan de vraag of het aan het programma-aanbod ligt heeft gelegen of dat de leden die avond een andere activiteit hadden die de aandacht vroeg.

   

 • De voorlichtingsdagen bij de tuincentra, Life & Garden te Heesch op 23 februari, Intratuin in Rosmalen op 26 oktober en Coppelmans in Oisterwijk op 3 november zijn goed verlopen, maar de bedrijfsmatige aanpak laat af en toe te wensen over. Dit resulteert dan helaas in een mindere aanloop van het winkelend publiek.

   

 • De website van de kring is werkelijkheid geworden dankzij de inzet van Lenie van Spelde en zoon Kees. Foto’s en suggesties blijven van harte welkom. Tijdens de voorlichtingsdagen bij de tuincentra wordt sinds kort een geplastificeerd kaartje uitgereikt om hen te verwijzen naar onze site. Hiermee vervalt na jaren van trouwe dienst de kringbrochure die samengesteld is door Hans Haven tijdens zijn voorzitterschap.

   

 • De kringwinkel, ooit opgezet als service naar de leden, vraagt de nodige inspanning, maar levert in zijn totaliteit helaas weinig extra geld op voor de kringkas. Wellicht kopen de leden hun materialen vaak elders om hun orchideeën in topconditie te houden.

   

 • Voor deelname aan de loterij zijn de leden goed te porren. Het aantal leden dat 22 lootjes wil kopen tijdens de kringavond is aanmerkelijk gestegen. Of de kans op winnen daarmee vergroot wordt, is de vraag. De loten worden vakkundig door een aantal dames gevouwen en door elkaar bewogen, maar de prijzen vallen toch regelmatig bij een ander lid. Hopelijk heeft u meer geluk in de liefde.

   

 • De excursie naar Aken in april was een groot succes. De bus was op twee plaatsen na gevuld, de stemming was opperbest, de tentoonstelling de moeite waard en er werden veel planten bij Lucke aangeschaft. Het buffet in Blerick werd goed aangesproken en de verlote planten tijdens de terugreis toverden een glimlach op de gezichten van de winnaars.

   

 • De plantenkeuring is in 2013 dynamischer geworden door enerzijds een groter aantal te keuren orchideeën en anderzijds door hun schoonheid. Albert Maas legt ze met regelmaat vast op de gevoelige plaat en verwerkt ze daarna op zijn website die de moeite van het bekijken waard is.

   

 • Het bestuur wil een beroep doen op uw inzet voor het verrichten van bestuurswerk in de toekomst. Voor het waarborgen van de continuïteit van onze kring is het van groot belang als er leden zijn die de jarenlange taak van een bestuurslid zouden overnemen. En u weet… de beste stuurlui staan aan wal.

  Hartelijk dank aan allen die van het jaar 2013 weer een goed jaar hebben gemaakt!

  Evelyne van Uden, januari 2014

   

 •  
 • Financieel verslag 2013

  Ger bespreekt met een goede uitleg de inkomsten en uitgaven van 2013. Ook dit jaar heeft hij met zorg het geld van de vereniging beheerd. Dank aan Ger. Hij is zo duidelijk geweest, dat er niemand op- of aanmerkingen heeft.

  De kascommissie, waargenomen door Arie Heystek en Hans Spijkers verlenen decharge.

  Verzocht wordt om de contributie voor 2014 tijdig te betalen.

  De nieuwe kascommissie bestaat uit de volgende personen: Arie Heystek, Ton Kemps en als reserve Gerard van de Wouw.

 •  
 •  Uitslag plantenkeuring 2013         ingez.               2 planten          4 planten

  Categorie C(beginnend)=< 3 jaren    planten             tbv gr. Prijs       tbv wisselb.

  C. Dijkmans                             3                   7,90             nvt

  J. Huijsmans                            1                   nvt                 nvt

  Aantal planten 2013                   4

 •  

  Categorie B (gevorderd)=< 3 jaren   ingez.               4 planten          8 planten

                           › 5 jaren    planten             tbv gr.prijs         tbv wisselb.

  A.Heijstek                              17                  8,83             8,64

  T. Kemps                               3                   nvt                 nvt

  D. Minor                                2                   nvt                 nvt

  R. Rechters                             9                   7,98             7,66

  E. Wieland                              2                   nvt                nvt

  Aantal planten 2013                   33

 •  

  Categorie A (ervaren) = › 5 jaren    ingez.               6 planten          12 planten

                                        planten             tbv gr. prijs        tbv wisselb.

  A. v d Donk                            1                   nvt                 nvt

  G. van Gogh                            9                   8,32               nvt

  C. Heijstek                             8                   8,57               nvt

  J. v d Linden                          3                   nvt                 nvt

  G Rommelaars                         53                 9,13               9,03

  A.Vos                                  22                 8,98               8,83

  Aantal planten 2013                   96

                                                 2013        2012        2011

  Aantal deelnemers aan de plantenkeuringen in  13           11            17

  Totaal ter keuring aangeboden planten         133          112          115

  Totaal aantal tentoongestelde planten         203         204

 •  

  Categorieprijzen

  1e prijs categorie C:          C. Dijkmans      7,90 punten

  1e prijs categorie B:          A. Heijstek       8,83 punten

  1e prijs categorie A:          G. Rommelaars   9,13 punten

  Wisselbeker:

  3e prijs                A. Heijstek       8,64 punten

  2e prijs                A. Vos           8,83 punten

  1e prijs                G. Rommelaars   9,03 punten

   

 • Na de prijsuitreiking werden verschillende planten besproken. Uit deze bespreking blijkt dat de standplaats, maar ook temperatuur en luchtvochtigheid van groot belang zijn om tot een goed resultaat te komen.

   

 •  
 • Loterij

  De loterij gaat op een andere manier dan voorheen nl. met een ballenmolen worden de winnende nummers getrokken. Men koopt een nummertje voor €3,00. 2 nummers voor €6,00. etc.

  Aan de hand van de verkochte nummers worden hetzelfde aantal in een ballenmolen gedaan. De ballenmolen bepaalt dan het winnende nummer.

  De molen werd met veel enthousiasme gedraaid door Tonnie en de winnaars konden om beurten hun prijs afhalen.

   

 • Al met al weer een nuttige maar vooral gezellige avond.