www.kringhartvanbrabant.nl

De orchideeënvereniging van Brabant

Verslag Kringavond 27 september 2013

 

Eveline is verheugd met zo’n mooie opkomst en mag Corrie en Joke uit Loon op Zand van harte welkom heten. Deze 2 dames hebben Ger ontmoet bij een lezing en zijn geïnteresseerd in orchideeën. Ook voor Hans Vastenhoud een welkomstwoord. Hij zal deze avond een lezing geven over het kweken van orchideeën op de vensterbank. Tevens geeft hij als voorzitter van de NOV uitleg over het wel en wee van deze vereniging.

Arie trakteert op iets lekkers bij de koffie ter ere van zijn 47e verjaardag.

Eveline stuurt trouw aan Sjaak van der Linden, lid van het eerste uur, het kringverslag. Dit kwam echter retour. Er wordt geïnformeerd hoe het kringverslag toch bij Sjaak terecht komt.

5 oktober a.s. wordt de jaarlijkse NOV-dag gehouden in Utrecht. Aanvang 10.00 uur, sluit om 15.00 uur.

Ton Kemps gaat stoppen met zijn warmte minnende orchideeën. De stookkosten worden te hoog. Belangstellenden kunnen bij hem planten kopen.

26 oktober a.s. is er weer de gelegenheid om onze mooie hobby te promoten. We zijn uitgenodigd door Intratuin in Rosmalen. Simon en Daisy Faro en Eveline zullen van 10.00-16.00 uur aanwezig zijn. Bertus en Arie Heijstek melden zich hiervoor aan.

Ger wil, indien er belangstelling voor is, nog wat aankopen doen voor de kringwinkel zoals;

Boomvarenplaatjes, turfplaatjes, platte natuurkurk etc. Mensen met interesse hiervoor kunnen contact opnemen met Ger.

De poster met Belgische orchideeën is verkrijgbaar bij Ger.

Na deze mededelingen geeft Hans Vastenhoud een lezing over het kweken van orchideeën. Het kweken op de vensterbank geeft zijn specifieke problemen. Een juiste standplaats van de plant is nog belangrijker dan de luchtvochtigheid. Deze is in huis moeilijk te regelen. Hans heeft verschillende mooie exemplaren opgekweekt, maar sommige planten bleken minder geschikt.

Tijdens de pauze is men weer in de gelegenheid om loten te kopen.

Na de pauze legt Hans het een en ander uit over de NOV.

Hans is voorzitter van de vereniging. Het is een overkoepelende organisatie over de regionale kringen. De vereniging bestaat ongeveer 80 jaar. Er wordt 6 x per jaar een blad uitgegeven om kennis over te dragen aan de leden. Indien men lid is van een kring, is het geen verplichting om lid te zijn van de NOV. De NOV heeft momenteel ca. 1000 leden, de kritische grens is wel bereikt.

Edzar Bos heeft een boekwerk gemaakt over het onderwerp: Orchideeën kweken, hoe doe je dat? Er staat nuttige informatie in voor nieuwe leden. Het boek is te koop voor €10,00 voor niet leden, leden betalen €7,50.

Op de NOV dag kan men;

  • --Planten kopen en te koop aanbieden
  • --Meedoen aan de loterij
  • --Vragen stellen
  • --Boeken kopen
  • --Deelnemen aan een tafelkeuring (bij voldoende score wordt er een certificaat uitgereikt.
  • De NOV-dag is bedoeld om de verschillende kringen met elkaar in contact te brengen.

 

Aan het eind van de avond worden nog enkele planten besproken.

 

Tot slot de verloting en een kleine veiling van de planten van Ton Kemps door Eveline.