www.kringhartvanbrabant.nl

De orchideeënvereniging van Brabant

Beste leden
Ruud opent de vergadering door iedereen welkom te heten. Er zijn geen vragen of opmerkingen betreffende
het verslag van de vorige vergadering. 
Wat de mededelingen betreft vertelt Ger dat de AVRI in Oosteind tevreden was met de medewerking
van de vereniging en de omzet en we volgend jaar terug mogen komen.
Over Orchilim die we zaterdag 20 april bezocht hebben valt op te merken dat het showgedeelte
ruim opgezet was, maar het gedeelte waar de kwekers stonden erg krap en erg druk was.
De show was fraai maar het aantal bezoekers bleef achter bij voorgaande jaren wat wel te wijten zal zijn
geweest aan het prachtige voorjaarsweer.

De bestuurssaemnstelling is als volgt: Gerard van Goch, Lenie van Spelde, Frank Jansen en aangezien de 
vacature van voorzitter nog open staat hebben Ruud en Ger besloten de functie samen te delen.

Hierna begon na enige opstartproblemen de lezing van de heer Brugman over Sumatra.
We kregen videobeelden te zien van het prachtige landschap van Sumatra waaronder rijstvelden en de 
karakteristieke bouwstijl van de huizen en de reisimpressies die begonnen bij de harauvallei en eindigden
bij het Tobameer. Jammergenoeg hebben we weinig orchideeën gezien maar de video over de orchideeëntuin
van Singapore maakte het enigszins goed.

Er waren geen planten aanwezig voor de keuring.
Er was weinig interesse voor de veiling van de boeken. Een aantal boeken werden aan de plantenverloting toegevoegd.
Hierna volgde de plantenbespreking door Ruud en Ger en de avond werd afgesloten met de plantenverloting.