www.kringhartvanbrabant.nl

De orchideeƫnvereniging van Brabant

Ruud opent de kringavond.
Deze avond staat in het teken van oppotten van planten, een doe-avond en leren van elkaar.

Mededelingen
- Enkele leden zijn naar Beek en Donk geweest. De orchideeenshow zag er goed uit. Er stonden 4 verkopers waar men mooie planten kon kopen.
- Heeft er iemand belangstelling voor de verslagen uit andere kringen? Men kan zich dan melden bij de secretaris.
- Het aanmelden voor de reis naar Heusden-Zolder verloopt prima. Men kan zich nog opgeven tot 5 april bij de secretaris.
- De familie Faro zal onze kring vertegenwoordigen zondag 24 maart a.s. bij tuincentrum Avri in Dongen-Oostend, van 10.00-17.00 uur.

Het verslag van de vorige clubbijeenkomst wordt goedgekeurd.

Aan de orde komt onze bestuursproblematiek. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen. Een vijfde persoon is wenselijk.
Na enige aarzeling meldt Frank Jansen zich aan als bestuurslid. Hij wil echter geen voorzitter worden.
Albert Maas belooft het prgramma van de clubavonden te blijven maken.

Boekenveiling uit de voormalige bibliotheek. Er is weinig animo voor de Duitse en verouderde boeken. 

De secretaris zal proberen om bij de uitnodiging voor de clubavond steeds een up-to-date kalender toe te voegen van de komende activiteiten.
Op de voorzijde van de website van de NOV www.nov-orchidee.nl staan onder het kopje evenementen alle evenementen die er plaats vinden.

Na de pauze (met lotenverkoop) wordt begonnen met het oppotten van de meegebrachte planten.
Ger geeft van tevoren uitleg over de verschillen in het wortelstelsel van de planten.
Herman en Ruud helpen bij het verpotten. De meeste planten hebben toch te nat gestaan. Dank aan de schenker van het potmateriaal.

Na de loterij en plantbespreking gaat iedereen huiswaarts met wat meer kennis over haar/zijn mooie hobby.