www.kringhartvanbrabant.nl

De orchideeënvereniging van Brabant

Verslag kringavond 23 november 2018
Hierbij het laatste verslag 2018 van onze kringbijeenkomst.
Rest nog een gezamenlijke reis met de kring op 8 dec. 2018 naar de Orchideeënhoeve te Luttelgeest.
Hierover later meer.
Rond de klok van 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en heette de aanwezigen van harte welkom.
De spreker van deze avond kwam uit eigen kring. De opkomst deze avond viel wat tegen waardoor de eventuele binnengekomen mededelingen snel werden afgewerkt. 
Opgemerkt dient te worden dat de Nieuwsbrief van de N.O.V. de belangrijkste nationale en internationale evenementen vermeld.
Mocht u dat misschien nog niet weten, u kunt zich kosteloos abonneren op deze Nieuwsbrief bij de Nederlandse Orchideeënvereniging.
Tijdens de plantenbespreking die hierop volgde werden door de diverse eigenaren bijzonderheden over de plant verteld en waar nodig kleine opmerkingen gemaakt over de verzorging.
Voor zover nu bekend, zal de kringreis naar de Orchideeënhoeve gemaakt worden met 41 personen, 26 leden en partnerleden en 15 gasten.
Het programma voor deze dag is middels een mail door de voorzitter bekend gemaakt op 17 oktober 2018.
De inschrijving staat nog steeds open tot 1 december, 11.00 uur. Er zijn nog plaatsen vrij.
De koffie met de diverse versnaperingen smaakte prima. De loten t.b.v. de plantenverloting werden verkocht en de ter beschikking gestelde planten nader bekeken.
Na de koffie startte de lezing van Ruud die ons meenam naar Suriname, het land waar zijn roots liggen en waar hij met veel enthousiasme over kan vertellen.
De plaatjes lieten prachtige stukken oerwoud, rivieren  en dieren zien maar ook de resultaten van boomkap die maar niet te stoppen is.
Uiteraard speelt geld hierbij de belangrijkste rol. Voor bloeiende orchideeën was het niet de beste tijd maar we hebben toch wel de nodige planten gezien die zowel  bomen als de grond bedekten.
Samenvattend was dit een mooi reisverslag, boeiend verteld en de moeite waard om zelf eens die kant op te gaan.
Tot slot leverde de loterij weer een aantal blije, gelukkige mensen op.
Ik wens de nieuwe eigenaren van deze planten veel succes met de verdere verzorging.
Hierna ging ieder weer huiswaarts.
Omdat ik u niet meer zal zien in 2018 wenst schrijver dezes eenieder een fijne, gezellige en leerzame reis naar Luttelgeest.
Ook wil ik u een gelukkig en vreedzaam Kerstfeest wensen alsmede een fijne jaarwisseling met veel geluk  maar vooral met veel gezondheid voor iedereen.
Tot dan!!!