www.kringhartvanbrabant.nl

De orchideeënvereniging van Brabant

Verslag kringavond 24 augustus 2018

Hartelijk welkom op deze eerste clubavond na de vakantie, vooral voor onze gastspreker.
De voorzitter houdt eerst een rondvraag onder de leden hoe het gegaan is met de orchideeën.
Deze zomer liepen de temperaturen op tot wel 35o, niet erg gunstig voor onze planten.
De kaskwekers hadden heel veel moeite om hun kas op een goede temperatuur te houden.
Hierdoor zijn er nogal wat planten verloren gegaan.
Het natuurlijk evenwicht in de kas werd danig verstoord.
Schermen en sproeien gaf wel enige verlichting maar had ook zo haar nadelen.

25 en 26 augustus worden weer de Tilburgse terrariumdagen gehouden in de Oliemeulen.
Ger staat er voor onze club te promoten en Herman Ter Borch zal proberen wat leden te werven voor de NOV.
25 augustus wordt de Fuchsia vriendendag gehouden in kwekerij Zeelenberg te Dongen.
Hier is naast de fuchsia's nog van alles te doen. Open van 10.15 - 17.00 uur.
Er zijn nog 6 leden die hun privacyformulier nog niet hebben ingeleverd bij Ger Rommelaars.

De avond wordt voortgezet met een prachtig betoog door John Esseling van kring Arnhem.
Grammatophyllum – De reuzen onder de orchideeën.
Een orchidee van een paar ton, is dat geen specatulair gezicht?
Bij het geslacht Grammatophyllum komen zulke zwaargewichten zeker voor.
In totaal zijn er 13 verschillende epifytische soorten, die allemaal in de regio Filippijnen / Indonesië voorkomen.
Daarnaast zijn er nog twee soorten op Madagascar die vroeger tot de Grammatophyllums werden gerekend,
maar die nu beschreven zijn als Grammangis ellisii en Grammangis spectabilis.
De groeiwijze van Grammatophyllums wordt gekenmerkt door de veeltallige vangwortels,
wat aangeeft dat ze veel bladmateriaal willen opvangen en dus wel een hapje lusten.
Verder zijn er twee typen pseudobulben: langgerekte ‘stokken’ met heel veel bladeren (waardoor elke pseudobulb afzonderlijk lijkt op suikerriet of een grote Vanda)
en in verhouding korte (nog steeds een 60 cm hoor) spilvormige bulben met aan het einde vier tot zes bladeren.
Ondanks de grootte zijn deze orchideeën toch ook aantrekkelijk om te kweken, vooral in tropische gebieden zijn het populaire planten om in de tuin te kweken.
Hybriden worden er ook al voldoende gemaakt en kleurvariëteiten zijn ook heel populair en gewild, net als bij elke andere orchideeënsoort.
Een volledig geel exemplaar van Grammatophyllum speciosum moest bij een kweker 3000 US Dollar opleveren, dus dat zegt genoeg...
Verder was een volop bloeiend exemplaar van Grammatophyllum marthae de grote winnaar op een grote tentoonstelling in Japan,
prijzengeld: 30.000 US Dollar en een Mercedes... Niet slecht gedaan.
Voor de vensterbank zijn er ook een aantal dwergvariëteiten die heus niet veel groter worden dan een Phalaenopsis,
dus mocht je nog een plaatsje hebben op een zonnige warme vensterbank, en je komt er eentje tegen bij een kweker,
grijp je kans en probeer eens een Grammatophyllum.
(overgenomen uit de mail van de voorzitter)

De plantbespreking en loterij is een steeds terugkomend item van de avond.