www.kringhartvanbrabant.nl

De orchideeënvereniging van Brabant

Verslag kringavond 22-6-2018

De voorzitter heet iedereen welkom, een speciaal welkom voor Ed Schmidt, onze gastspreker.
Zij staat nog even stil bij het overlijden van Will Tieman, een gewaardeerd lid.

Mededelingen
- Omdat onze beheerder van de kringwinkel helaas is overleden, zijn we op zoek naar een vervanger.
  Heb je interesse, graag melden bij Ger, die het een en ander over de winkel kan uitleggen.
- In juli is het geen clubavond.
- 25 en 26 augustus zijn weer de terrariumdagen van de Oliemeulen. Op deze dagen worden ook steeds meer
  planten verkocht. Wij willen als orchideeënvereniging weer aanwezig zijn om onze mooie hobby te promoten. 
  Ger gaat in ieder geval, een tweede persoon kan zich bij hem melden.
- 25 augustus is er een plantenshow van fuchsia's bij de firma Zeelenberg te Dongen.
  De familie Faro zal hier onze club vertegenwoordigen. 

Na deze mededelingen volgt er een zeer interessante lezing over Guatemala en Belize.
Ed Schmidt heeft deze landen bezocht en vertelde er erg enthousiast over. 
Hij wist veel van de majacultuur en de hier groeiende orchideeën. 
Omdat Guatemala tussen Noord en Zuid America inligt is er een rijkdom aan verscheidenheid van planten.

Helaas werden er deze avond geen planten ter keuring aangeboden.
Er werden wel enkele planten besproken, maar het aanbod was erg gering.

De avond werd afgesloten met de loterij en een plantenveiling. Deze planten werden geschonken door Gerard van Goch.
De opbrengst komt ten goede aan de clubkas. Gerard bedankt.